HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY

  
  
Get Adobe Flash player

Related Terms
     EngiSoul Co., Ltd.

ดำเนินกิจการธุรกิจในด้านวิศวกรรม บริการรับออกแบบงานโครงการ โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางและยาทุกชนิดรวมถึง สินค้าอุปโภค ที่ต้องการการออกแบบที่เป็น Hygienic Design ( การออกแบบค้านความปลอดภัย ทางสุขลักษณะ) โดยการออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ ตามมาตราฐาน 3A,EHEDG,HACCP โดยวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ การทำงานมากกว่า20ปี

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ และรับทำโครงการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงจำหน่ายสินค้าและสารเคมีในการผลิตและบำบัดน้ำ รวมถึงอะไหล่สำหรับเครื่องจักรทุกประเภท รับออกแบบ งานปั๊มสำหรับงานสุขอนามัย (Hygienic Pump) คือการออกแบบโดยใช้ปั๊มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสุขลักษณะ เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเหลว เช่น อุตสาหกรรมนม เครื่องดื่ม
ให้คำปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการเน้นความปลอดภัยสูง ซึ่งเน้นในด้านความสะอาด กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY EngiSoul Co., Ltd.
119/90, SAIMAI RD. SAIMAI, SAIMAI, BANGKOK 10220 Tel : 02-8171561-3, FAX : 02-8171561-3 #8  Mobile: 086-319-5907

Impeller Helical Ribbon

คำบรรยาย

ใบพัดแบบบ Turbine ปกติจะเอียก 45 องศา รูปแบบ 2-8 ใบพักก็ถูกใช้ ปกติจะมี 3-4 ใบ จะผสมผสานระหว่างการไหลในแนวเทนและรัศมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนที่ผนังของถึงหรือขดลวดภายใน

ใบพัดชนิดนี้ใช้ได้ทั้งปั้มขึ้นหรือปั้มลง

ข้อมูลทางเทคนิค

ให้แรงเฉือนปานกลางและอัตราไหลปานกลางความหนืดปานกลาง – 10000 cps .ใช้ผสม ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นสูง

ใช้

ถ่ายเทความร้อน ผสมสารแขวนลอยของของแข็ง