HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY

  
  
Get Adobe Flash player

Related Terms
     EngiSoul Co., Ltd.

ดำเนินกิจการธุรกิจในด้านวิศวกรรม บริการรับออกแบบงานโครงการ โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางและยาทุกชนิดรวมถึง สินค้าอุปโภค ที่ต้องการการออกแบบที่เป็น Hygienic Design ( การออกแบบค้านความปลอดภัย ทางสุขลักษณะ) โดยการออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ ตามมาตราฐาน 3A,EHEDG,HACCP โดยวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ การทำงานมากกว่า20ปี

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ และรับทำโครงการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงจำหน่ายสินค้าและสารเคมีในการผลิตและบำบัดน้ำ รวมถึงอะไหล่สำหรับเครื่องจักรทุกประเภท รับออกแบบ งานปั๊มสำหรับงานสุขอนามัย (Hygienic Pump) คือการออกแบบโดยใช้ปั๊มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสุขลักษณะ เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเหลว เช่น อุตสาหกรรมนม เครื่องดื่ม
ให้คำปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการเน้นความปลอดภัยสูง ซึ่งเน้นในด้านความสะอาด กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY EngiSoul Co., Ltd.
119/90, SAIMAI RD. SAIMAI, SAIMAI, BANGKOK 10220 Tel : 02-8171561-3, FAX : 02-8171561-3 #8  Mobile: 086-319-5907

Impeller High Efficiency

ใบพัดแบบ High Efficiency

ใบพัดสามารภมีได้มากกว่า2-4ใบ รูปร่างของใบพัดออกแบบให้ใช้พลังงานต่ำ และให้มีอัตราการไหลต่อพลังงานมากกว่าใบพัดแบบ turbine มากกว่านั้นใบพัด MGT ยังใช้ค่า SHEARING ต่ำที่สุด และให้ค่าการป้องกันการเกิด cavitation มากกว่าการออกแบบแบบอื่น ใบพัดแบบ MGT ยังมีน้ำหนักที่ต่ำทำให้สามารถใช้กับเพลาที่ยาวสำหรับถังที่ลึกได้ และแก้ปัญหาจุดวิกฤติของการหมุนได้
ข้อดี ใบพัดแบบ Hydrofoils เป็นใบพัดที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งถูกปรับปรุงเพื่อให้เป็นแบบ low shear และให้ไหลในแนวแกน
Hydrofoils แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือแบบสูงและต่ำ แบบต่ำ (low) ใช้สำหรับผสมของเหลว และสารแขวนลอยของของแข็งใบพัดของเรายยังทำความสะอาดได้ง่าย