HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY

  
  
Get Adobe Flash player

Related Terms
  

บริษัท วิกซ์เทค จำกัด ดำเนินกิจการธุรกิจในด้านวิศวกรรม บริการรับออกแบบงานโครงการ โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางและยาทุกชนิดรวมถึง สินค้าอุปโภค ที่ต้องการการออกแบบที่เป็น Hygienic Design ( การออกแบบค้านความปลอดภัย ทางสุขลักษณะ) โดยการออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ ตามมาตราฐาน 3A,EHEDG,HACCP โดยวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ การทำงานมากกว่า20ปี

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ และรับทำโครงการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงจำหน่ายสินค้าและสารเคมีในการผลิตและบำบัดน้ำ รวมถึงอะไหล่สำหรับเครื่องจักรทุกประเภท รับออกแบบ งานปั๊มสำหรับงานสุขอนามัย (Hygienic Pump) คือการออกแบบโดยใช้ปั๊มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสุขลักษณะ เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเหลว เช่น อุตสาหกรรมนม เครื่องดื่ม
ให้คำปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการเน้นความปลอดภัยสูง ซึ่งเน้นในด้านความสะอาด กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY

Vixxtech Co., Ltd. 

29/175 Moo 4 Soi Lam Pho 17 Kanchana Phi Sek Road Tambon Lam Pho Amphoe Bang Bua Thong Province Nonthaburi 11110
Impellers Marine Type Propeller

การออกแบบและการใช้งาน:

ใบพัดชนิดนี้ทำให้เกิดการไหลของโปรดักส์ในแนวแกน โดนมาตราฐานแล้วจะมี3ใบพัดแต่สามารถทำเป็น2ใบหรือ4ใบก็ได้และสามารถคลุมรอบด้วยการ์ด ลักษณะเป็นวงแหวนรอบใบกวน การหมุน1รอบจะทำให้ระยะการไหลได้คงที่ อัตราส่วนของระยะการไหลภายในถัง ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด ถูกกำหนดโดยระยะองศาของใบพัด

  ใบพัดชนิดนี้นิยมใช้กันแพร่หลาย สำหรับถังใบเล็กการติดตั้งจะอยู้ด้านบน ในส่วนของถังใบที่มีขนาดใหญ่จะติดตั้งอยู่ข้างถัง และยังสามารถออกแบบให้มีองศาของใบพัดใหม่ได้ เพื่อสร้างการปั่นป่วนให้มากขึ้น
ข้อมูลด้านเทคนิค :

ใช้กับรอบสูงถึง 3000 RPM กับของไหลที่มีความหนืดต่ำ – 4000 CP