HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY

  
  
Get Adobe Flash player

Related Terms
     EngiSoul Co., Ltd.

ดำเนินกิจการธุรกิจในด้านวิศวกรรม บริการรับออกแบบงานโครงการ โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางและยาทุกชนิดรวมถึง สินค้าอุปโภค ที่ต้องการการออกแบบที่เป็น Hygienic Design ( การออกแบบค้านความปลอดภัย ทางสุขลักษณะ) โดยการออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ ตามมาตราฐาน 3A,EHEDG,HACCP โดยวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ การทำงานมากกว่า20ปี

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ และรับทำโครงการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงจำหน่ายสินค้าและสารเคมีในการผลิตและบำบัดน้ำ รวมถึงอะไหล่สำหรับเครื่องจักรทุกประเภท รับออกแบบ งานปั๊มสำหรับงานสุขอนามัย (Hygienic Pump) คือการออกแบบโดยใช้ปั๊มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสุขลักษณะ เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเหลว เช่น อุตสาหกรรมนม เครื่องดื่ม
ให้คำปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการเน้นความปลอดภัยสูง ซึ่งเน้นในด้านความสะอาด กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY EngiSoul Co., Ltd.
119/90, SAIMAI RD. SAIMAI, SAIMAI, BANGKOK 10220 Tel : 02-8171561-3, FAX : 02-8171561-3 #8  Mobile: 086-319-5907

Impeller Pitch Blade Turbine

ใบพัดแบบ  :  HELIED VIBBON

ใบพัดถูกออกแบบมาเพื่อให้ของเหลวไหลตามแนวเทน

(ในขบวนการของการแทนที่ของเหลว) ดังนั้นใบพัดจะถูกออกบบเพื่อเพิ่ม HELEX ตัวในเพื่อใข้ปั้มในทิศทางตรงข้าม ซึ่งสิ่งนี้จำเป็นในการผสมวัสดุที่มีความหนืดสูง ใบพัดชนิดนี้ยังสามารถมี HELEX ตัวนอกอีก 2 ตัว คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ผสมเสร็จจะให้ความสำคัญในทางด้านเศษฐศาสตร์

ฝาของใบขาดสามารถถขูดติดขนใบกานเพื่อปรับปรุงการกาบาทความร้อนและผสมผลิตภัณฑ์ให้เป็น เนื้อเดียวกัน ของผลิดภัณฑ์ที่มีความหนืด

-          เหมาะสำหรับความหนืดถึง 25,000,000 cps

-          ใช้กับอุตสาหรกกรมรรมเคมีที่ผสมของที่มีความหนืดสูง

-          อุตสาหกรรมโพลิเมอร์

-          อุตสาหกรรมอาหารที่มีความ หนืดสูงเช่น ครีม,โลชั่น,น้ำพริก