HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY

  
  
Get Adobe Flash player

Related Terms
     EngiSoul Co., Ltd.

ดำเนินกิจการธุรกิจในด้านวิศวกรรม บริการรับออกแบบงานโครงการ โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางและยาทุกชนิดรวมถึง สินค้าอุปโภค ที่ต้องการการออกแบบที่เป็น Hygienic Design ( การออกแบบค้านความปลอดภัย ทางสุขลักษณะ) โดยการออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ ตามมาตราฐาน 3A,EHEDG,HACCP โดยวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ การทำงานมากกว่า20ปี

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ และรับทำโครงการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงจำหน่ายสินค้าและสารเคมีในการผลิตและบำบัดน้ำ รวมถึงอะไหล่สำหรับเครื่องจักรทุกประเภท รับออกแบบ งานปั๊มสำหรับงานสุขอนามัย (Hygienic Pump) คือการออกแบบโดยใช้ปั๊มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสุขลักษณะ เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเหลว เช่น อุตสาหกรรมนม เครื่องดื่ม
ให้คำปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการเน้นความปลอดภัยสูง ซึ่งเน้นในด้านความสะอาด กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY EngiSoul Co., Ltd.
119/90, SAIMAI RD. SAIMAI, SAIMAI, BANGKOK 10220 Tel : 02-8171561-3, FAX : 02-8171561-3 #8  Mobile: 086-319-5907

Impellers Disperser disc

การออกแบบ :
  ใบกวนแบบใบเลื่อยหรือแบบดิส เป็นใบกวนที่ออกแบบสำหรับความเร็วรอบสูง ซึ่งประกอบด้วยใบเลื่อยพับขึ้น-ลงหลายๆฟันด้วยกัน ใช้ในการสลายของเหลวกับของเหลว หรือ ใช้ผสมผงกับของเหลวให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยใช้ความเร็วที่  3000 รอบ/นาที สร้างการหมุนของโปรดักส์ในแนวรัศมี ( radial flow pattern ) ตัวใบพัดจะสร้างการหมุนวนและดึงส่วนผสมหรือโปรดักส์ ที่อยู่ทั้งด้านบนและด้านล่าง เข้าหาใบกวนและออกด้านรัศมีของใบกวน  ใช้ในการลดขนาดของโปรดักส์ที่เป็นชิ้น ( solids ) ในขณะเดียวกันใช้ในการกระจายได้เป็นอย่างดีของ ของเหลวและชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งถูกออกแบบให้ใช้กับโปรดักส์ที่หลากหลาย และมีความหนืดหลากหลายอีกด้วย

ข้อมูลด้านเทคนิค

ใช้กับโปรดักส์ที่มีความหนืด 50,000 CPS ถึง 100,000 หรือหลายๆแสนCPS ขึ้นอยู่กับการออกแบบขนาดของเพลา และขนาดของมอเตอร์