HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY

  
  
Get Adobe Flash player

Related Terms
     EngiSoul Co., Ltd.

ดำเนินกิจการธุรกิจในด้านวิศวกรรม บริการรับออกแบบงานโครงการ โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางและยาทุกชนิดรวมถึง สินค้าอุปโภค ที่ต้องการการออกแบบที่เป็น Hygienic Design ( การออกแบบค้านความปลอดภัย ทางสุขลักษณะ) โดยการออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ ตามมาตราฐาน 3A,EHEDG,HACCP โดยวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ การทำงานมากกว่า20ปี

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ และรับทำโครงการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงจำหน่ายสินค้าและสารเคมีในการผลิตและบำบัดน้ำ รวมถึงอะไหล่สำหรับเครื่องจักรทุกประเภท รับออกแบบ งานปั๊มสำหรับงานสุขอนามัย (Hygienic Pump) คือการออกแบบโดยใช้ปั๊มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสุขลักษณะ เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเหลว เช่น อุตสาหกรรมนม เครื่องดื่ม
ให้คำปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการเน้นความปลอดภัยสูง ซึ่งเน้นในด้านความสะอาด กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY EngiSoul Co., Ltd.
119/90, SAIMAI RD. SAIMAI, SAIMAI, BANGKOK 10220 Tel : 02-8171561-3, FAX : 02-8171561-3 #8  Mobile: 086-319-5907

Impellers Rushton

การออกแบบ :
ใบกวนชนิดนี้ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า radial turbine ซึ่งมีรัศมีแบบแบนและมี4ใบพัดในแนวตั้งมากกว่า4ใบพัด โดยมีช่องว่างระหว่างดิสเท่ากัน การไหลของโปรดักส์จะไหลในแนวรัศมีออกไปทางผนังของถัง ครึ่งหนึ่งของโปรดักส์จะไหลขึ้นและอีกครึ่งหนึ่งของโปรดักส์จะไหลลง ใบถวนชนิดนี้สามารถผสมได้หลากหลาย แต่ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมาก ต้องเป็นการผสมระหว่างแก๊สกับของเหลวและการผสมระหว่างของเหลวกับของเหลว ลักษณะแรงเฉือนสูงและมีการปันป่วนที่สูง โดยใช้การดูดและส่ง ( ปั๊ม )ที่ต่ำกว่า ถ้ามีการติดตั้งใบปะทะภายในถัง ทิศทางการไหลจะถูกเปลี่ยนไป เป็นแบบบนลงล่างทั้งบนและใต้ใบพัด

 สำหรับใบกวนแบบ radial turbine แบบใหม่จะใช้ชื่อว่า backswept turbine ซึ่งมีใบพัดแบบโค้ง6ใบ ชึ่งข้อดีของใบกวนชนิดนี้จะช่วยป้องกันการเกาะติดของโปรดักส์ ที่ใบพัดและช่วยในการกระจายของแก๊สได้สูงสุดอีกด้วย

ข้อมูลด้านเทคนิค :

ใช้สำหรับผสมของเหลวที่มีความหนืดที่ต่ำและปานกลา