HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY

  
  
Get Adobe Flash player

Related Terms
     EngiSoul Co., Ltd.

ดำเนินกิจการธุรกิจในด้านวิศวกรรม บริการรับออกแบบงานโครงการ โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางและยาทุกชนิดรวมถึง สินค้าอุปโภค ที่ต้องการการออกแบบที่เป็น Hygienic Design ( การออกแบบค้านความปลอดภัย ทางสุขลักษณะ) โดยการออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ ตามมาตราฐาน 3A,EHEDG,HACCP โดยวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ การทำงานมากกว่า20ปี

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ และรับทำโครงการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงจำหน่ายสินค้าและสารเคมีในการผลิตและบำบัดน้ำ รวมถึงอะไหล่สำหรับเครื่องจักรทุกประเภท รับออกแบบ งานปั๊มสำหรับงานสุขอนามัย (Hygienic Pump) คือการออกแบบโดยใช้ปั๊มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสุขลักษณะ เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเหลว เช่น อุตสาหกรรมนม เครื่องดื่ม
ให้คำปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการเน้นความปลอดภัยสูง ซึ่งเน้นในด้านความสะอาด กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY EngiSoul Co., Ltd.
119/90, SAIMAI RD. SAIMAI, SAIMAI, BANGKOK 10220 Tel : 02-8171561-3, FAX : 02-8171561-3 #8  Mobile: 086-319-5907

EngiSoul Co., Ltd. 119/90, SAIMAI RD. SAIMAI, SAIMAI, BANGKOK 10220 Tel : 086-319-5907 ,081-374-5907   
http://www.kanitpolengineering.com เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของผมเองนะครับ ซึ่งจัดทำขึ้นมาเพื่อโปรโหมดให้กับบริษัท เอ็นจิโซล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผมทำงานอยู่นะครับ หากท่านต้องการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท เอ็นจิโซล จำกัด ที่เป็นทางการ ให้ท่านเข้าไปที่ 
http://www.engisoul.net
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน http://www.wassertech.net
หากท่านต้องการติดต่อผมให้ติดต่อตามนี้ครับ
คณิตภณ วิกสูงเนิน Mobile : 086-319-5907 , 081-374-5907
Email : karkarnoy@hotmail.com