HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY

  
  
Get Adobe Flash player

Related Terms
     EngiSoul Co., Ltd.

ดำเนินกิจการธุรกิจในด้านวิศวกรรม บริการรับออกแบบงานโครงการ โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางและยาทุกชนิดรวมถึง สินค้าอุปโภค ที่ต้องการการออกแบบที่เป็น Hygienic Design ( การออกแบบค้านความปลอดภัย ทางสุขลักษณะ) โดยการออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ ตามมาตราฐาน 3A,EHEDG,HACCP โดยวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ การทำงานมากกว่า20ปี

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ และรับทำโครงการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงจำหน่ายสินค้าและสารเคมีในการผลิตและบำบัดน้ำ รวมถึงอะไหล่สำหรับเครื่องจักรทุกประเภท รับออกแบบ งานปั๊มสำหรับงานสุขอนามัย (Hygienic Pump) คือการออกแบบโดยใช้ปั๊มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสุขลักษณะ เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเหลว เช่น อุตสาหกรรมนม เครื่องดื่ม
ให้คำปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการเน้นความปลอดภัยสูง ซึ่งเน้นในด้านความสะอาด กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY EngiSoul Co., Ltd.
119/90, SAIMAI RD. SAIMAI, SAIMAI, BANGKOK 10220 Tel : 02-8171561-3, FAX : 02-8171561-3 #8  Mobile: 086-319-5907

Sanitary Valve

                                                                                3D Catalog

Butterfly Valve With
Gripper Plastic Handle

Butterfly Valve With
Unions

Butterfly Valve With
Clamp End

Butterfly Valve With
Flanges

Butterfly Valve With
Weld End

Butterfly Valve  With
SS Multiposition Handle

Butterfly Valve With
Actuator

Ball Valve With
Unions

Three Piece Ball Valve With Clamp End

Plug Valve With
Unions

Aseptic Sampling Valve

Sampling Valve

Relief Valve With
Unions

Check Valve With
Weld End

Manual Flow Control Valve

Manual Change Over Valve

Pneumatic Change Over Valve

Manual Diaphragm Valve With Weld End

Pneumatic Diaphragm Valve With Clamp End

Safety Relief Valve

Sanitary Fitting

Elbow Weld End

Elbow Unions

Elbow Clamp End

Equal Tee

Tee Unions

Tee Clamp End

Cross Clamp End

Use Point Clamp End

Pipe Hanger A

Pipe Hanger B

Con.Reducer Weld End

Con. Reducer Clamp End

Ferrule End Cap

Heavy Duty Clamp Ring

Ferrule Clamp

Sanitary Filter


Inline Filter


Angle Filter


Strainer

Tank Equipment

Top Manhole Cover


Top Manhole Cover With Side Glass


High Pressure Top Manhole Side GlassHigh Pressure Top Manhole